LASERLEIKKAUS KÄÄK!?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LASERLEIKKAUS KÄÄK!?

jaanasalo
Moikka! Ois edessä laserleikkaus ja äidillä kaihileikkaus. Oon miettinyt et missä käytäisiin leikkauttamassa silmät. Ei haittais, vaikka joutuis lähtee viroonkin, kunhan ois hyvät lääkärit. Onko kukaan käynyt jommalla kummalla näistä leikkauttamassa silmät: www.lasertilkka.fi tai www.mediamatkat.fi ?